wat maakt jou uniek

Wat maakt jou uniek? Doe de test

Ontdekken wie je bent: veel mensen zijn er een leven lang zoet mee. Maar wat maakt jou nou zo uniek? Wat beïnvloedt nou precies hoe jij bent als mens? Doe de test.

Wie je bent wordt bepaald door een complex samenspel van verschillende factoren. Al die factoren bij elkaar bepalen wie je bent. Maar welke combinatie maakt jou nou zo uniek?

  1. Genetica: Je genetische make-up speelt een belangrijke rol in het bepalen van je fysieke kenmerken, zoals je uiterlijk, lichaamsbouw en sommige aspecten van je persoonlijkheid. Erfelijke eigenschappen kunnen invloed hebben op zaken als temperament, gevoeligheid voor bepaalde emoties en aanleg voor bepaalde talenten of vaardigheden.
  2. Omgeving: De omgeving waarin je opgroeit en leeft, heeft een grote invloed op je ontwikkeling en vorming. Dit omvat factoren zoals je gezin, opvoeding, vriendenkring, culturele achtergrond, sociaaleconomische status, onderwijs, en de bredere maatschappelijke en culturele context waarin je leeft.
  3. Ervaringen: Je levenservaringen, zowel positief als negatief, dragen bij aan wie je bent. Dit omvat gebeurtenissen uit je verleden, trauma’s, successen, mislukkingen, en de manier waarop je deze ervaringen hebt verwerkt en erop hebt gereageerd.
  4. Persoonlijke keuzes: De keuzes die je maakt in het leven, zoals je carrière, relaties, hobby’s, en levensstijl, dragen bij aan je identiteit en vormen de koers van je leven.
  5. Persoonlijkheid: Je persoonlijkheid, die deels wordt beïnvloed door genetica en deels door je omgeving en ervaringen, speelt een grote rol in het bepalen van wie je bent. Dit omvat eigenschappen zoals extraversie, vriendelijkheid, consciëntieusheid, openheid voor ervaringen en emotionele stabiliteit.

Kortom, wie je bent wordt gevormd door een combinatie van biologische, sociale, psychologische en persoonlijke factoren. Het is een unieke mix die jou zo uniek maakt.

Wie ben ik eigenlijk?

De rol waarmee je je het meest verbonden voelt: zo luidt grofweg de omschrijving van wat persoonlijkheidspsychologen identiteit noemen. Dat is iets anders dan persoonlijkheid. Persoonlijkheid gaat vooral over hoe we ons verhouden tot onszelf. Iemands persoonlijkheid is een unieke combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen en onze waarneming en interpretatie daarvan. Identiteit wordt grotendeels bepaald door onze relatie met anderen. Heel simpel gezegd is persoonlijkheid wie we van binnen zijn en identiteit wie we van buiten zijn.

Lees ook: waarom val ik niet af?

Wat Maakt Dat Je Bent Wie Je Bent 1

Verschillende rollen

Op de vraag wat nu je identiteit bepaalt, kun je kijken naar de verschillende rollen die je vervult en welke je het belangrijkst vindt. Is het je rol als vriend of vriendin, of liefhebbende zoon of dochter? Is het je beroep – een vakvrouw in hart en nieren? Is het je hobby – ‘Ik hou van tuinieren, ik kan goed koken’? Of vormt je afkomst, je geloof of politieke voorkeur de kern van je zelfbeeld?

De 4 podia waarop je kunt schitteren

De Amerikaanse psycholoog Jonathan Cheek, stelt dat de kenmerken van je identiteit kunnen worden ingedeeld in vier verschillende categorieën. Om het in toneeltermen te zeggen: het zijn vier podia waarop je kunt schitteren. Op het eerste podium, dat van de persoonlijke identiteit, laat je zien wat je sterke persoonlijke eigenschappen en verdiensten zijn. ‘Hier sta ik, ik ben creatief, vriendelijk, rechtvaardig.’ Of: ‘Ik kan heel goed rekenen en ik ben toegewijd aan mijn werk.’

Het kan ook zijn dat je sociale identiteit het zwaarste weegt in je presentatie aan de buitenwereld. Dan ontleen je je gevoel van identiteit aan je rol in de maatschappij. ‘Ik ben hoofdredacteur, frambozenteler, leraar Frans, minister van Binnenlandse Zaken.’

Het derde podium noemt Cheek collectieve identiteit. Het wordt ook wel culturele identiteit genoemd en wordt bepaald door het gevoel van verbondenheid met een groep: ‘Ik ben moslima, van adel, aanhanger van Roda jc.’

De relationele identiteit ten slotte wordt bepaald door de sterke verbondenheid die iemand voelt met andere individuen: ‘Ik ben moeder, zoon, minnares, beste vriendin.’

Wat Maakt Dat Je Bent Wie Je Bent 2

Dit maakt wie je bent

Het is mogelijk dat je op elk podium met verve die rol speelt, maar bij de meeste mensen overheersen een of twee identiteiten. Die kunnen gedurende een leven best verschuiven. Identificeer je je sterk met je belangrijke baan, dan is je identiteitsgevoel vooral gebaseerd op je sociale rol. Als je die functie verliest, worden intieme relaties of persoonlijke talenten misschien belangrijker voor je zelfbeeld – en daarmee verandert je gevoel van identiteit.

Zelfbeeld

Om te bepalen of iemand zijn zelfbeeld vooral baseert op persoonlijke eigenschappen of op kenmerken van de groep waartoe hij behoort, ontwikkelden Cheek en zijn collega’s in de jaren tachtig de Aspects of Identity Questionnaire. Verschillende onderzoekers hebben Cheeks test vervolgens gebruikt om te bekijken in hoeverre een bepaalde identiteit samenvalt met de keuze voor bijvoorbeeld een beroep, sport of hobby. Het ligt voor de hand dat iemand die hoog scoort op persoonlijke identiteit eerder zal kiezen voor hardlopen dan voor het aanvoerderschap van een handbalteam.

Identiteit

De sociaal psychologen Leary, Wheeler en Jenkins van de Amerikaanse Duke University ontdekten dat mensen die hoog scoren op sociale identiteit vaak kiezen voor banen met sociale status, goed salaris, de kans om bekend te worden in hun vakgebied, erkenning door anderen, vriendschap met collega’s en een actief sociaal leven. Mensen die hoog scoren op persoonlijke identiteit kiezen relatief vaak voor beroepen met persoonlijke groei, waarin ze creatief kunnen zijn, die passen bij hun persoonlijke waarden en waarin ze zich volledig kunnen ontplooien. Opvallend is ook dat vrouwen die hoog scoren op persoonlijke identiteit vaker leidende functies bekleden en minder moeite hebben met de balans werk-privé. Dus juist wie hecht aan persoonlijke groei en minder aan status, krijgt vaak toch de status van een hoge functie als beloning.

Grappig onderzoek

Sommig onderzoek leverde grappige resultaten op; zoals dat naar het gebruik van zonnebank en zonnebrandcrème. Mensen met een sterke sociale identiteit gaan vaker onder de zonnebank en gebruiken een zonnebrandcrème met een lagere beschermingsfactor, omdat de aantrekkelijkheid van een kleurtje voor hen opweegt tegen de gezondheidsrisico’s. Wie hoog scoort op persoonlijke identiteit blijft letterlijk vaker in de schaduw, maar wordt in ieder geval rimpelloos oud.

Lees ook: loslaten kun je leren

Two Happy Young Women Hugging Outdoors

Wat bepaalt jouw identiteit? Doe de test

Wat bepaalt jouw identiteit? Je mag er zo veel kiezen als je wil. Leg de vragen voor aan een goede vriend of vriendin en kijk of je identiteit zoals je die zelf ziet overeenkomt met hoe die ander jou ziet.

1. Mijn bezittingen

2. Mijn persoonlijke waarden en morele normen

3. Mijn populariteit bij andere mensen

4. Deel uitmaken van de vele generaties van mijn familie

5. Mijn dromen en verbeeldingskracht

6. De manier waarop andere mensen reageren op wat ik zeg en doe

7. Mijn ras of etnische achtergrond

8. Mijn persoonlijke doelen en toekomstwensen

9. Mijn fysieke verschijning: mijn lengte, gewicht, en de vorm ?van mijn lichaam

10. Mijn religie

11. Mijn emoties en gevoelens

12. Mijn reputatie, wat anderen van me denken

13. De plaats waar ik woon of ben opgegroeid

14. Mijn gedachten en ideeën

15. Mijn aantrekkingskracht op andere mensen

16. Mijn leeftijd en de generatie waarvan ik deel uitmaak

17. Mijn gebaren en manieren, de indruk die ik op andere ?mensen maak

18. De manier waarop ik omga met mijn zorgen en angsten

19. Mijn sekse

20. Mijn sociale gedrag, zoals hoe ik me gedraag ?wanneer ik mensen ontmoet

21. Het gevoel een uniek persoon te zijn, me te onderscheiden ?van anderen

22. Mijn relaties met de mensen die dicht bij me staan

23. Mijn sociaal-economische status

24. Het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap

25. De wetenschap dat ik in essentie dezelfde blijf van binnen, ?ook al brengt het leven veel veranderingen met zich mee

26. Een goede vriend zijn voor degenen om wie ik veel geef

27. Mijn zelfkennis, mijn ideeën over wat voor soort persoon ik echt ben

28. Mijn toewijding om een betrokken partner te zijn voor mijn geliefde

29. Mijn gevoelens van trots op mijn land

30. Mijn fysieke vermogens, mijn sportieve prestaties

31. Het delen van belangrijke ervaringen met mijn goede vrienden

32. De mening die ik over mezelf heb

33. Mijn liefde voor een bepaalde sport of de sportclub ?waarvan ik lid ben

34. De betekenisvolle persoonlijke relaties die ik heb

35. Intieme verbondenheid die ik voel met een andere persoon

36. Mijn beroepskeuze en loopbaan

37. Klaarstaan en zorgen voor anderen

38. Mijn politieke overtuiging of activiteiten

39. Me kunnen inleven in de gevoelens van mijn beste vriend(in) ?of partner

40. Mijn academisch succes of schoolresultaten

41. Een hechte band hebben met andere mensen

42. Mijn taal, zoals mijn accent of dialect, mijn tweede taal, ?of een vreemde taal die ik goed beheers

43. Mijn gevoel van verbondenheid met mensen die dicht bij me staan

44. Mijn rol op school of in mijn opleiding

45. Mijn seksuele geaardheid

TEKST MANON DAELMANS

BEELD GETTYIMAGES

Lees ook: 5 waardevolle tips voor meer zelfvertrouwen

Boekentip

Psychiater Marian Rojas Estapé presenteert hét boek voor een gelukkig leven. Wil jij gelukkiger worden? Train je brein. Ervaar minder stress en negatieve gedachten, word optimistischer en verbeter je emotionele intelligentie en assertiviteit. Voor meer informatie klik op onderstaande button.

Marian Rojas Estapé