Prijzen en voorwaarden van een abonnement op Santé

Wil je een abonnement op Santé?

Bekijk hier onze aanbiedingen.

Prijzen Santé

Verkoopprijs losse editie: € 4,99

Abonnementsprijzen in Nederland:
Jaar: €44,95
Halfjaar: €22,50
Kwartaal: €11,25

Overige landen op aanvraag.

Abonnementenservice

Klantenservice Santé
Vijzelgracht 21-25
1017 HN Amsterdam
088-133 87 06
klantenservice@sante.nl

Een abonnement geldt voor de opgegeven periode en wordt nadien – behoudens 1 maand opzegtermijn, verlengd voor onbepaalde tijd tegen het dan geldende standaard abonnementstarief. Na verlenging heeft u het recht uw abonnement met inachtneming van 1 maand opzegtermijn te beëindigen. Restitutie van het abonnementsgeld zal binnen 4 weken plaatsvinden op het bij aanvang van het abonnement opgegeven bankrekeningnummer. Voor abonnementen buiten Nederland rekenen wij extra verzendkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van het land en het gewicht. Het exacte bedrag wordt tijdens de bestelprocedure weergegeven.