Vrouw bed verdrietig scheiden breakup day

Langdurige, ontwrichtende rouw is erkend als stoornis in de DSM

Na jaren van discussie, is in de nieuwste versie van het psychiatrische handboek DSM-5 langdurige rouw erkend als aparte stoornis.

In de DSM staan alle psychische stoornissen die ze in de meeste landen kennen, met daarbij wat voor soort ervaringen, belevingen, gedragingen en/of eigenschappen erbij horen. Er zijn verschillende versies van, die steeds geüpdatet worden. Van ´persistente complexe rouwstoornis´ is sprake bij ontwrichtende rouw die langer dan een jaar duurt. Het blijft voor de rouwende onmogelijk om het verlies te accepteren en dagelijkse functioneren is moeilijk.

Er is jaren discussie gevoerd binnen de beroepsgroep om langdurige rouw wel of niet als stoornis te erkennen. Die klinische grens tussen ‘normale rouw’ en ‘problematische rouw‘ is nu officieel getrokken.

Voor- en nadelen

De beslissing is controversieel, want moet je rouw wel willen behandelen als ‘stoornis’? Tegenstanders zijn bang dat de diagnose te snel gesteld wordt, waardoor rouw wordt weggezet als een mentaal probleem, in plaats van een langzaam maar menselijk proces. Het zou kunnen leiden tot overdiagnosticering en onnodig medicijngebruik.

Vanaf begin jaren ’90 maakten onderzoekers zich hard voor het erkennen van aanhoudende rouw als stoornis, juist om deze redenen. Het beschouwen van ieder rouwproces als ‘normaal’, zou rouwenden die ernstig mentaal lijden van hulp ontzien. Door langdurige, ontwrichtende rouw als stoornis aan te merken, hopen professionals gerichter hulp te kunnen bieden. Het opent tevens de deuren naar verder wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten? Lees een van deze boeken over rouw.

Bron: New York Times, beeld GettyImages

Tip van de redactie

Holi yogamat
Yogamat Sante1
Bestel hier