kanker

Aantal diagnoses kanker stijgt

Het aantal nieuwe kankerdiagnoses neemt de komende tien jaar flink toe, naar 156.000 diagnoses per jaar. Dat komt zowel door de vergrijzing als door leefstijl. Deze toename is in de komende tien jaar voor het grootste deel niet meer te voorkomen, maar meer inzet op preventie is nu nodig om stijging van het aantal kankergevallen in de verdere toekomst te voorkomen. Dat blijkt uit het trendrapport ‘Kanker in Nederland – trends & prognoses tot en met 2032’

In 1989 werden bijna 56.000 kankerdiagnoses gesteld, in 2019 ging het al om ruim 118.000. In 2032 zullen er ongeveer 156.000 nieuwe diagnoses zijn. Dit komt erop neer dat over tien jaar gemiddeld 18 mensen per uur de diagnose kanker krijgen. Hierin zijn de meest voorkomende vorm van huidkanker, die goed te genezen is, (basaalcelcarcinoom) en een voorstadium van borstkanker (DCIS) buiten beschouwing gelaten. Inclusief deze twee soorten gaat het zelfs om 232.000 nieuwe diagnoses in 2032.

Vergrijzing en leefstijl

Deze sterke toename komt vooral door de groei en dubbele vergrijzing van de Nederlandse bevolking: we krijgen te maken met meer ouderen, die steeds ouder worden. Omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd, neemt vooral het aantal oudere patiënten toe. Daarnaast wordt de toename in kankerdiagnoses veroorzaakt door leefstijl. Risicofactoren zijn onder andere roken, alcoholgebruik, weinig lichaamsbeweging en overgewicht. Huidkanker is de grootste stijger. Het aantal huidkankerdiagnoses neemt flink toe in de komende tien jaar door overmatige blootstelling aan uv-straling van de zon en zonnebanken. Tenslotte wordt de toename van het aantal kankerdiagnoses voor een beperkt deel verklaard door verbeterde (vroeg)diagnostiek, waardoor kleine tumoren worden gevonden die in het verleden niet werden opgespoord.

Preventie

Omdat de voorspelde toename in kankerdiagnoses in de komende tien jaar vooral komt door vergrijzing en door blootstelling aan risicofactoren in het verleden, is deze voor het grootste deel niet meer te voorkomen. Wat we als samenleving wél kunnen doen is het aantal nieuwe diagnoses op de langere termijn beperken door meer in te zetten op preventie. Preventie van roken kan het aantal diagnoses van onder andere longkanker, keelkanker, blaaskanker en nierkanker verminderen. Meer aandacht voor een gezond gewicht kan de opvallende stijging van kankersoorten gerelateerd aan overgewicht stoppen, zoals lever-, galweg-, slokdarm- en nierkanker. Daarnaast kan het stimuleren van minder alcoholgebruik onder andere het aantal diagnoses borst-, darm-, lever- en hoofd-halskanker verminderen. De stijging van het aantal diagnoses huidkanker kan worden tegengegaan door minder blootstelling aan uv-straling van zon en zonnebank. Het is van belang dat de preventiemaatregelen doelgroepgericht zijn, omdat er grote verschillen bestaan in het voorkomen van risicofactoren tussen bevolkingsgroepen.

Steeds meer mensen leven met of na kanker

Het aantal diagnoses neemt toe, maar tegelijk neemt het risico om te overlijden aan kanker af. Er zijn dus steeds meer mensen die leven met of na kanker. Naar verwachting zal dit aantal mensen de komende vijf jaar de 1 miljoen passeren. In 2032 zijn dat er bijna 1,4 miljoen, wat neerkomt op 1 op de 13 Nederlanders. Mensen met de diagnose prostaat-, borst- of huidkanker vormen daarin de grootste groep.

Bron: Integraal Kankercentrum Nederland, beeld Getty Images

Tip van de redactie

Monzana elektrische deken

Elektrische Deken Monzana 500x350 1
Shop