Vpn 1000x1440

Hoe kan technologie bijdragen aan duurzaamheid?

Duurzaamheid is het huidige credo. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat duurzaamheid meer is dan gewoon een marketingterm. Wie zichzelf ‘groen’ noemt, moet ook daadwerkelijk aan vergroening doen. Tegelijkertijd vindt er een ongekende technologische ontwikkeling plaats. En de overstap naar een duurzamere samenleving kan heel goed hand in hand gaan met technologische vooruitgang.

Online veiligheid

In ons dagelijkse leven worden we steeds meer afhankelijk van digitale processen. Deze afhankelijkheid vindt zowel op micro- als op macro-niveau plaats. Als individu regel je je bankzaken online, vraag je toeslagen aan en deel je je persoonlijke ervaringen. Op macroniveau wordt bijvoorbeeld onze water- en stroomvoorziening geregeld, het besproeien van gewassen en het openen van sluizen. Wie kwaad in de zin heeft, kan via een cyberaanval dus grote schade veroorzaken.

Het is daarom meer dan ooit belangrijk om te beschermen wat we online delen. Daaronder vallen je persoonlijke gegevens, maar ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Een VPN kan daarin een aanzienlijke bijdrage leveren. Wat is VPN? VPN is het acroniem voor virtueel privénetwerk. Je voegt hiermee een extra beschermingslaag toe aan al je internetverkeer. Via een versleutelde tunnel worden je gegevens naar de VPN-server geleid. Daar vindt eerst encryptie plaats, voor de gegevens worden doorgestuurd naar de openbare server of de server van je internetprovider. Derden kunnen je gegevensverkeer daardoor niet meer onderscheppen noch inlezen. Ook de oorspronkelijke afzender blijft buiten schot, omdat het originele IP-adres wordt afgeschermd door dat van de VPN-server.

Duurzame industrie

In de EU wordt de grootste uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door het opwekken van energie (77%), de landbouwsector (10,55%) en industriële processen (9,1%). Vooral in deze sectoren valt dus veel winst te maken met de inzet van groene technologie. Met behulp van technologie kunnen processen geautomatiseerd worden, waardoor ze efficiënter, productiever en kostenbesparend worden. Aan de hand van analyses kan geanticipeerd worden op verschillende situaties. Dit heeft ook een groot effect op eventuele verspilling van grondstoffen en het gebruik van chemicaliën. Hier volgen een paar concrete voorbeelden:

1. Gebouwen en infrastructuur

Gebouwen en infrastructuren zijn goed voor 39% van onze totale CO2-uitstoot. Hieronder valt het bouwen, bewonen en onderhouden van bijvoorbeeld woningen, ziekenhuizen, winkels en scholen. 11% wordt aangewend voor de bouw. De overige 28% wordt verbruikt door het verwarmen, koelen en verlichten van gebouwen. Door de groeiende wereldbevolking zal de vraag naar gebouwen en infrastructuren alleen maar toenemen. Het is dus een grote uitdaging om aan deze vraag te voldoen en tegelijkertijd de totale uitstoot terug te dringen. Bouwinformatiemodellering (BIM) kan hierin een positieve rol spelen. Deze technologie maakt het mogelijk om bouwprojecten in een cloud vorm te geven. Zo is op voorhand zichtbaar welke resultaten een project oplevert bij het volgen van bepaalde procedures. 

2. Landbouw

Ongeveer 50% van onze grond wordt gebruikt voor het telen van gewassen en het houden van vee. Binnen deze industrie gaan grote hoeveelheden water en chemicaliën om. Automatisering kan helpen om het gebruik van water te beperken tot het hoognodige. Denk bijvoorbeeld aan een sproeisysteem dat automatisch in- of uitschakelt naargelang het vochtgehalte in de bodem. Met drones kunnen landbouwers makkelijker nesten en jonge herten opsporen en daarmee voorkomen dat ze gedood worden tijdens het maaien.

3. Transport

Het vervoeren van mensen en goederen van a naar b kost ontzettend veel grondstoffen. Vooral het gebruik van fossiele brandstoffen zorgt voor een grote uitstoot van CO2. De introductie van de elektrische auto vormt al een mooi voorbeeld van hoe de transportsector vergroend kan worden. 

Duurzame technologie

Ook voor de inzet van technologie zelf worden belangrijke grondstoffen verbruikt, met name energie. De IT-sector is goed voor 5% van de totale CO2-uitstoot. Dat is net zoveel als de uitstoot van alle auto’s bij elkaar opgeteld. Het versturen van een mailtje levert al 4 gram CO2 op. Ook hier valt dus nog winst te boeken. Green Cloud Computing kan deze uitstoot drastisch verminderen. Door gebruik te maken van een groene cloud kunnen bedrijven liefst 65% energie besparen en hun CO2-uitstoot met gemiddeld 84% verminderen. Om de voordelen van een groene cloud te realiseren, wordt vooral ingezet op vergroening van datacenters. Er wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van zon- en windenergie voor het aansturen van de datacenters. Ook kunnen datacenters anders ingericht worden of op strategische plekken gebouwd worden, zodat ze minder energie verbruiken. 

Dit artikel is een partnerbijdrage.