Leuke buren maken je gelukkiger

Leuke buren maken je gelukkiger

Het gezegde ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ is er niet voor niks. Een goede band met je buren maakt je echt gelukkiger.

Ruim 9 op de 10 volwassenen die tevreden zijn met hun woning of woonomgeving, geven aan tevreden te zijn met het leven. De woonomgeving, met name het ervaren van sociale cohesie ofwel binding met de buurt, is een belangrijkere factor voor tevredenheid met het leven dan de woning zelf. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS.

Van degenen die veel overlast ervaren in de buurt, is 85 procent tevreden met hun leven. Onder degenen die weinig overlast ervaren, is dat 94 procent.

Tevreden over de woning en tevreden over het leven

Als mensen gevraagd wordt hoe tevreden zij zijn met hun leven, baseren zij dit op een afweging van verschillende aspecten van hun leven. Zo is de tevredenheid met het leven groter als mensen zich gezond voelen, maar ook de fysieke en sociale omgeving zijn van belang. Personen die (zeer) tevreden zijn met hun woning of woonomgeving zijn ook vaker tevreden met het leven dan degenen die niet tevreden zijn met woning of buurt.

Gelukkige mensen zijn overal gelukkig

Overigens valt aan de hand van dit onderzoek niet uit te sluiten dat mensen die tevreden zijn met het leven in het algemeen positiever zijn ingesteld, en mogelijk daardoor ook vaker tevreden zijn met de woning of woonomgeving en andere facetten van het leven.

Sociale cohesie van belang

De woonomgeving is belangrijker dan de woning zelf als het gaat om de tevredenheid met het leven. Het gaat daarbij zoals gezegd met name over de binding met de omgeving, of sociale cohesie. Van de buurtbewoners die een sterke mate van sociale cohesie ervaren is 97 procent tevreden met hun leven. Bij mensen die lage sociale cohesie ervaren in hun buurt is dit 69 procent.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd?
Meerdere leuke buren hebben, heeft helaas geen invloed op je geluksniveau. Mensen in een vrijstaand huis blijken gelukkiger te zijn dan mensen in een appartementsgebouw.

Bron: CBS | unsplash-logoGleren Meneghin

Tip van de redactie

Riverdale klok
Klok Ad