Placeholder

Etiquette in de sportschool

In de sportschool gelden allerlei ongeschreven regels en dat is maar goed ook, want je komt tenslotte om te sporten en niet om je medesporters tot waanzin te drijven. In het maartnummer van Santé lees je over de do’s & dont’s in de sportschool. O zo herkenbaar, net als de volgende 10 dingen die iedereen die groepslessen volgt herkent.

10 dingen die iedereen die groepslessen volgt herkent >>