Placeholder

Waarom oordelen we zo makkelijk over anderen?

Het is makkelijk om meteen een oordeel klaar te hebben, daar zijn we niet trots op.

Van nature vereenvoudigt ons brein prikkels die binnenkomen. Dat is handig om ze sneller te kunnen verwerken. Om die reden zijn we geneigd om (te) snel mensen in te delen in hokjes of er een label op te plakken. Bovendien projecteren we onze eigen onzekerheden en principes op de mensen om ons heen. Maakt een vriend een keuze die volgens jou slecht is, dan voel je je misschien beter over jezelf. Dat werkt het verslavende element van veroordelen in de hand.

Judgement detox
Sara betrapte zichzelf op oordelen en beseft dat al dat ergeren haar bakken met energie kost. Tijd voor een judgement detox, want natuurlijk kun je er zelf iets aan veranderen. Lees het verhaal van Sara in het septembernummer van Santé.

Beeld: Shutterstock