Placeholder

Uitdaging: zet je negatieve eigenschappen in de spotlight

Natuurlijk ben je het liefst elke dag op je leukst, maar ook, of misschien wel juist, je negatieve eigenschappen maken je wie je bent.

Accepteer jezelf
Als je de eigenschappen die je het minst aanstaan, accepteert zorgt dat voor een gezond en beter zelfbeeld. Misschien ben je soms gemeen, koppig of egoïstisch. Voor die eigenschappen mag ook plaats zijn, Zo zie en accepteer je jezelf zoals je werkelijk bent, in plaats van zoals je graag wil zijn.

Negatieve eigenschappen zoeken altijd een weg naar buiten
Als je je negatieve eigenschappen probeert te verbergen, komen ze vaak op een andere manier tot uiting. Misschien voel je je stiekem beter dan een anders, of je gedraagt je onbewust vijandig, afstandelijk, of je reageert kortaf of je zoekt ruzie. Het is een onbewust proces. Psychologe Debbie Ford legt in haar bestseller Licht op Schaduw uit dat we emoties of gevoelens wel kunnen ‘wegdrukken’ uit je bewuste, maar nooit uit je onderbewuste. Sommige eigenschappen horen nu eenmaal bij je.

Een voorbeeld
Wanneer je in je relatie jaloezie ervaart, maar dit wegstopt omdat je het geen leuke eigenschap vindt, dan komt het steeds op een manipulatieve manier toch naar boven. Misschien ga je snauwen, ben je snel geïrriteerd of ben je niet meer vrolijk. De ander snapt niet waarom en dat zorgt voor irritatie en ruzies. Als je de jaloezie, of de angst die daar vaak onder zit, durft uit te spreken, dan geef je de ander de gelegenheid om je te begrijpen en zullen de ruzies minder worden. Onbewust manipuleren of op een negatieve manier bevestiging zoeken, is niet meer nodig.

Zo leer je jezelf beter kennen
Een handig hulpmiddel om jezelf beter te leren kennen en om uit te vogelen welke eigenschappen, emoties of kanten jij van jezelf ontkent, is projectie. Van projectie kan sprake zijn wanneer je eigenschappen of emoties van jezelf probeert te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders. Ford legt het nog duidelijker uit in haar boek: als een ander je ergert met zijn of haar gedrag, kun je er altijd vanuit gaan dat er projectie in het spel is. Anders zou het je niet triggeren. Je ziet onbewust je eigen gedrag dat wordt weerspiegeld in een ander. Onbewust maakt het je boos dat jij je best doet deze eigenschap of emotie weg te drukken terwijl een ander deze zo openlijk laat zien.

Zo ga je de uitgaging aan
Is jouw collega vervelend? Zeurt je vriendin altijd? Deze mensen leren je eigenlijk het meest over jezelf. Schrijf eens op waarom je je ergert aan de mensen in je omgeving en kijk wat dit zegt over jezelf. Mag je van jezelf weleens een keer zeuren, of sta je dat niet toe? Wanneer je ziet dat die vervelende eigenschap waar jij je aan ergert bij een ander eigenlijk een weggedrukt deel van jezelf is, kun je dat deel proberen te accepteren en dat zorgt voor een gezond en compleet zelfbeeld.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock