Placeholder

Herken een leugen, gebruik je intuïtie

Je kent de tips om een leugen te herkennen misschien wel. Kijkt je gesprekspartner je in de ogen? Praat hij of zij sneller dan normaal?

Volgens onderzoek kun je de trucjes gewoon vergeten. Vertrouw op je intuïtie, dan zit je vaak goed.

Tijdens een onderzoek keken twee groepen mensen naar videobekentenissen. De ene groep werd gevraagd om aan te geven welke gemeend waren en welke leugens. De andere groep was ondertussen met iets anders bezig, maar verrassend genoeg herkenden zij de leugens beter dan de groep die zich focuste op het herkennen van de leugens.

Een ander onderzoek bevestigt het resultaat. We lijken een goed inschattingsvermogen te hebben om een leugen te herkennen. Het is heel waarschijnlijk dat leugens net zo oud zijn als onze taal. Om te overleven is het herkennen van een leugen noodzakelijk. Een skill die we blijkbaar nog steeds onbewust goed beheersen, handig.

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock