Placeholder

Wat kun je doen als je gepest wordt op je werk?

Het is deze week de week tegen het pesten. De week richt zich vooral op jongeren en online pestgedrag, maar ook onder volwassenen op de werkvloer komt pesten voor. Hoe ga je ermee om als je slachtoffer bent van flauwe pesterijen?

In 2014 waren een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen, waarvan 80.000 structureel. (Bron: TNO)

1. Kom voor jezelf op
Vermijd pesters niet, maar durf ze in de ogen te kijken en voor jezelf op te komen. Laat weten dat je iets niet leuk vindt en benader het vanuit je eigen oogpunt en gevoel. Stoppen de pesterijen niet? Dan is het belangrijk om bij te houden welke incidenten plaatsvinden.

2. Leg het vast
Pesten is geen eenmalige grap, het is terugkerend gedrag. Hou bij welke incidenten hebben plaatsgevonden: wat is er gebeurd en wie waren erbij aanwezig? Heb je het gemeld? Hierdoor bouw je een dossier op en kun je later sterker staan.

3. Zoek steun
Toegeven dat je gepest wordt op het werk is lastig, maar belangrijk is het wel. Neem iemand in vertrouwen in je omgeving, bijvoorbeeld een vriendin. Erover praten kan enorm opluchten en je helpen om de moed te verzamelen om het pesten op de werkvloer aan te kaarten. Maak samen een stappenplan om het pesten aan te pakken.

Als je je hart hebt gelucht, is het tijd om ook op je werk het gesprek aan te gaan. Bij sommige bedrijven is er een vertrouwenspersoon bij wie je terecht kunt. Praat niet alleen met je leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Zorg ook dat het schriftelijk wordt vastgelegd. Een werkgever heeft zorgplicht en ze zijn verplicht om actie te ondernemen. Door de afspraken die jullie hebben gemaakt te laten vastleggen, kun je ervoor zorgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Onderneem je al een tijd actie en heeft het geen effect? Er zijn verschillende instanties waar je een klacht kunt indienen. Houd er rekening mee dat de gemoederen hoog kunnen oplopen. Daarnaast kan het zo zijn dat niet iedereen het pesten hetzelfde ziet of dat niemand bereid is om voor je te getuigen.

4. Durf een knoop door te hakken
Soms is genoeg genoeg en moet je durven beslissen dat je misschien niet op je plek zit.

Meer tips om actie te ondernemen vind je op Pestenopdewerkvloer.nl.

Getuige van pesten?
Ga in gesprek met de gepeste collega zodat hij of zij weet dat er steun is. Het is niet altijd makkelijk om tegen de pester in te gaan. Probeer het met andere collega's te bespreken en kunnen jullie samen opkomen voor de gepeste collega.

Lees ook: Onschuldige grap of ongewenst gedrag?

Beeld: Shutterstock