Untitled Design

Verplicht verzekeren, ook voor fietsen en dieren?

Bij een auto botsing of als iemand als fietser aangereden wordt door een auto, dan kan er rechtstreeks een letselschade claim ingediend worden bij de WAM- verzekeraar van de veroorzaker van het ongeluk. Dit vinden wij heel gewoon. Alle motorvoertuigen zijn immers verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid. Dit is geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM).

Maar stel nu eens dat u niet door een auto als fietser aangereden wordt, maar door een ander fietser. Dan opeens moet u hopen dat de fietser een aansprakelijkheidsverzekering heeft. En dit geldt ook als u gebeten door een hond bent. 

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen

De WAM regelt aansprakelijkheid veroorzaakt door voertuigen op de openbare weg. In artikel 2 WAM is een verzekeringsplicht opgenomen. De bezitter van een motorrijtuig en degene op wiens naam dit in het kentekenregister is ingeschreven, zijn verplicht voor het motorrijtuig een verzekering te sluiten en in stand te houden, zo valt in dit artikel te lezen. 

Rijdt een motorvoertuig dus op de openbare weg, dan is hij verzekerd. Is hij dit niet, dan is de bestuurder en bezitter van het voertuig strafbaar. Op grond van artikel 30 WAM staat op dit strafbaar feit een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Voor het slachtoffer betekent het niet verzekerd zijn bij een aanrijding met een motorvoertuig overigens niet dat hij of zij met schade blijft zitten. Bij een onverzekerd bedrag kan, onder voorwaarden, een beroep gedaan worden op het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds betaalt dan de schade al zou het motorvoertuig verzekerd zijn.

De wetgever heeft de verzekeringsplicht ingesteld om eventuele slachtoffers te beschermen tegen letselschade. Logisch, aan een aanrijding kan een slachtoffer ernstig letsel overhouden. Daarnaast komen aanrijdingen met ernstig letsel veel voor. In 2020 raakten bijna 20.000 personen ernstig gewond in het verkeer in Nederland. Daarnaast raakte nog een tienduizenden mensen licht gewond. In hetzelfde jaar vonden er ook nog eens 610 dodelijke verkeersongevallen plaats.

Aanrijding tussen fietsers, geen verplichte verzekering?

Hoe goed fietsers verzekerd beschermd worden als er een aanrijding met een auto of ander motorvoertuig is, zo slecht is de bescherming bij een aanrijding tussen fietsers of tussen een fietser en een voetganger. Hoe kan dit”?

In Nederland is er geen verplichte fietsverzekering tegen aansprakelijkheid. Dit terwijl ongevallen tussen fietsers geregeld voorkomen en niet zelden met ernstig letsel tot gevolg. Hetzelfde geldt voor een aanrijding tussen een fietser en een voetganger.

Sinds een aantal jaren is er bij fietsongevallen een extra gevaar gekomen, de elektrische fiets. Deze rijden met snelheden van vaak ruim boven de 20 en zelfs soms 30 kilometer per uur. Komt een elektrische fiets in botsing met een ander (elektrische) fiets of voetganger, dan gaat dit met een enorme snelheid. De impact doet niet veel onder voor een aanrijding tussen een fiets en bijvoorbeeld een scooter! Bij Brugman Letselschade Advocaten krijgen wij dan ook veelvuldig te maken met ernstig letsel door een aanrijding tussen fietsers.

Alleen vrijwillige verzekering bij fietsen

Er is geen kentekenplicht en dus ook geen verzekeringsplicht voor rijden op een e-bike met een trapondersteuning tot 25 km per uur. Alleen als er met een speed peddelec gereden wordt is er een verzekeringsplicht. Deze fietsen herkent u aan een geel plaatje achterop.

Op de gewone fiets of elektrische fiets waarbij u zelf meefiets is er dus geen verzekeringsplicht. Aansprakelijkheid voor een fietsongeluk valt onder de particuliere WA- verzekering. Alhoewel een groot deel van Nederland een dergelijke verzekering heeft, komt het toch nog geregeld voor dat er bij een letselschade claim geen verzekeraar is waarop een beroep gedaan kan worden. Het gevolg is dat de aansprakelijke partij uit eigen middelen de schadevergoeding moet betalen. In de praktijk betekent dit echter dat veel schade bij het letselschade slachtoffer blijft. 

Ook geen verplichte verzekering bij hondenbeten

In Nederland worden naar schatting 150.000 mensen per jaar gebeten door een hond. Vaak gaat het om oppervlakkige hondenbeten, maar ook ernstig letsel door een hondenbeet of zelfs overlijden komt voor! 

Ondanks al deze bijtincidenten is er geen verplichte verzekering voor hondenbezitters. Voor het houden van dieren is helemaal geen verzekering noodzakelijk. Dit terwijl in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is opgenomen dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor schade die het dier toebrengt aan zaken en personen. 

Moet een WA- verzekering verplicht worden?

De vraag die wij letselschade advocaten ons vaak stellen is: moet een WA- verzekering verplicht worden? Om een goed antwoord te geven op deze vraag is van belang te bepalen wat de gevolgen van een dergelijke verplichte verzekering zal zijn.

Het gevolg is dat een deel van de gezinnen in Nederland zich alsnog zou moeten verzekeren. De bereidwilligheid voor het aangaan van een verzekering is groot. Het merendeel van de personen in Nederland is al verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid. Deze verzekering maakt veelal deel uit van het standaard verzekeringspakket. Het lijkt er echter op dat men niet zozeer niet bereid is, maar zich niet bedachtzaam is op het belang van deze verzekeraar.

De kosten van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering hoeft ook geen belemmering te vormen. De meest WA- verzekeringen kosten hooguit € 10,00 per maand. Dit is beduidend goedkoper dam een verplichte autoverzekering.

Is iedereen verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid? Dit zal veel leed van slachtoffers en de aansprakelijke persoon besparen. Als letselschade advocaten zien wij immers de stress van beide partijen. Met letselschade blijven zitten kan grote gevolgen hebben, net als in persoon aansprakelijk gesteld worden.

Dit is een externe bijdrage feb2022