Placeholder

Vrouw ziek? Man weg

Dubbel zo droevig voor vrouwen. Stel: (je bent een vrouw en) uit onderzoek blijkt dat je kanker of de spierziekte multiple sclerose hebt. Dan is de kans zes keer zo groot dat je gaat scheiden van je partner dan wanneer de man de patiënt is. Dat blijkt uit een onlangs verschenen Amerikaans onderzoek.

De oncologen in Seattle merkten op dat het aantal vrouwen dat ging scheiden – na het horen van het slechte nieuws – veel hoger lag dan het aantal mannen mannen. Hieruit volgde een vierjarig onderzoek, gehouden door de Seattle Cancer Care Alliance. Tijdens die jaren werden 515 patiënten gevolgd. Daaruit bleek dat 2,9 procent van de mannen alleen achterbleef nadat de diagnose was gesteld. Bij vrouwen kwam dat percentage uit op 20,8 procent.

De reden? Volgens de onderzoekers zijn vrouwen beter in staat de volledige zorgtaken op zich te nemen en voeren ze deze ook sneller uit. Ook nemen zij eerder dan mannen alle verantwoordelijkheid voor werk, huis, gezin en zorg op zich.

Echter uit het onderzoek komt ook naar voren dat relaties die al lang bestaan beter bestand zijn tegen dit soort tegenspoed.

(