Placeholder

Moderne vrouw heeft veel sekspartners

De vrouw van nu heeft op 24-jarige leeftijd gemiddeld 5,65 seksuele partners gehad. Dat is drie keer meer dan haar leeftijdsgenoten van de vrije hippiegeneratie uit de jaren zestig. Dit blijkt uit Brits onderzoek, in opdracht van Lloyds Apotheek onder 3.000 vrouwen.

De jaren zestig symboliseren dan wel de seksueel vrijgevochten vrouw, het tijdperk valt in het niet bij de jaren daarna en het heden. Het onderzoek toont aan dan vrouwen in de zestiger jaren gemiddeld 1,67 partners hadden gehad, in tegenstelling tot de 5,65 van nu.

Van de 24-jarigen van dit decennium heeft acht procent zelfs al met meer dan tien partners het bed gedeeld.

Risico’s
Naast het feit van het stijgende aantal bedpartners en het meer experimenten op seksueel gebied, lijkt de seksuele gezondheid van vrouwen niet te verbeteren. Cijfers tonen aan dat, ondanks betere screeningmethoden, het aantal baarmoederhalskankergevallen bij vrouwen onder de 25 jaar niet gedaald is.

Het humaan-papillomavirus (HPV), een seksueel overdraagbare infectie, is één van de belangrijkste oorzaken van baarmoederhalskanker.

(