Placeholder

Intimidatie en discriminatie op de werkvloer

Eén op de vier werknemers in Nederland heeft zich wel eens onprettig of onveilig gevoeld op de werkvloer. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Medewerkerbeleving in Nederland 2011’ van Integron.

Zij onderzochten o.a. de omgangsvormen, mogelijke seksuele intimidatie en de werksfeer. Wat blijkt? 6 Procent heeft te maken gehad met discriminatie en pesten en 3 procent met seksuele intimidatie. Verschil tussen mannen en vrouwen is hier nagenoeg niet. Wel valt op dat werknemers jonger dan 30 het vaakst te maken hebben met seksuele intimidatie.

Vrouwen tevredener
Net als in 2010 zijn vrouwen meer tevreden over hun werk en hun werkgever dan mannen. Meest opvallend zijn de meer positieve beoordelingen m.b.t. de onderlinge samenwerking en de waardering voor de direct leidinggevende.

In het kort wat cijfers op een rijtje:
– Vrouwen meer tevreden over werk en werkgever dan mannen
– 3 Procent werknemers heeft te maken met seksuele intimidatie
– Vrouwen en hoogopgeleiden willen langer doorwerken met minder uren

Wist je dat 99 procent van de Nederlandse vrouwen zichzelf niet mooi vindt? >