Placeholder

30 dagen challenge: deugd en waardering

Ongemerkt gaan er op een dag heel wat negatieve gedachten door ons hoofd. December is daarom de maand van de deugd: wees je iedere dag eens bewust van het goede in jezelf en in anderen.

Stop met bekritiseren, start met waarderen Waardering uiten is belangrijk, vindt ook initiatiefneemster Petra van Noord. Het is een klein gebaar met grote impact. Iedereen wordt vrolijk van waardering. Het is daarom belangrijk in het dagelijks leven oog te blijven houden voor dingen die we waarderen.

De challenge
Benoem iedere dag minimaal één positieve eigenschap (deugd) van jezelf. Het werkt nog beter als je die ook op papier zet. Doe dit ook voor twee mensen die je kent, je partner, collega’s, familie, vrienden of de cassière.

30 dagen
December duurt 31 dagen, waarom de challenge dan maar 30? Mensen blijken in de praktijk 30 dagen nodig te hebben om een nieuwe gewoonte aan te leren. Door 30 dagen positief te zijn en op deugden te letten, wordt dit een nieuwe (goede!) gewoonte.

Meer informatie.