Zwanger Kat 1000x1440

Wetswijziging: vrijwillig prenataal huisbezoek voor zwangere vrouwen

Er is sinds kort een wet die ervoor moet zorgen dat kwetsbare zwangere vrouwen sneller hulp krijgen.

De Wet publieke gezondheid is aangepast in het voordeel van zwangere vrouwen. De gemeente moet vanaf 1 juli 2022 een vrijwillig prenataal huisbezoek aanbieden aan aanstaande moeders met (potentieel) medische of sociale problemen, zodat er snel hulp is wanneer nodig. Dit doet de gemeente in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De wet heet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ).

Om te bepalen of een gezinssituatie kwetsbaar is, vraagt een verloskundige al bij de intake naar medische en sociale risicofactoren. Op deze manier kan deze de aanstaande ouder vroeg op de mogelijkheid van een huisbezoek wijzen. De zwangere kan zichzelf vervolgens aanmelden, eventueel met hulp van de verloskundige of een andere zorgverlener. Tijdens het huisbezoek kan er gerichte hulp gezocht worden. Een JGZ-verpleegkundige kan namelijk schakelen tussen het medische-, sociale- en het gezondheidsdomein.

GGD GHOR Nederland is blij met de wetswijziging, vanuit het standpunt dat ieder kind in Nederland dezelfde kansen voor gezond opgroeien moet krijgen. Ongeacht in welke gemeente je wieg staat.

Bron: GGDGHOR.nl / Kansrijkestartnl.nl

Tip van de redactie

Fitbit Versa3 smartwatch

Fitbit Versa3 Ad
Shop