Flowers Uterus Shape 1000x1440 (1)

Bedenktijd abortus afgeschaft

De verplichte bedenktijd die vrouwen krijgen als zij een abortus willen, is afgeschaft.

Als je als vrouw in Nederland je zwangerschap wilt laten onderbreken, moet je verplicht vijf dagen nadenken over of je dit wel écht wilt. Daar komt verandering in door een stemming in de Eerste Kamer: de verplichte bedenktijd bij abortusaanvragen wordt afgeschaft.

De wetswijziging werd in 2021 ingediend door Jan Paternotte (D66), Attje Kuiken (PvdA), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Jeroen van Wijngaarden (VVD). Zij vinden het betuttelend om vrouwen een verplichte bedenktijd te geven: aan het melden bij een abortuskliniek gaat al een grondig beraad vooraf. In februari stemde een overgroot deel van de Tweede Kamer al in met het wetsvoorstel en inmiddels is dus ook de Eerste Kamer overstag.

Het is voor het eerst dat de abortuswet wordt gewijzigd in de bijna veertig jaar dat deze bestaat.

De abortuswet

De wetten en regels rondom abortus staan beschreven in de Wet afbreking zwangerschap (Wafz), ofwel de abortuswet, die sinds 1984 van kracht is. Het is sinds de invoering van deze wet dat abortus officieel is toegestaan in Nederland. In de Wafz staat onder andere dat de zwangerschap tot 24 weken mag worden afgebroken en dat de procedure alleen mag worden verricht door een geneeskundige in een ziekenhuis of abortuskliniek. Daarnaast is er dus een bedenktijd van vijf dagen, waarin de vrouw wordt gevraagd om nog eens stil te staan bij haar beslissing.

In 2020 is namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de abortuswet onderzocht om te zien of er verbeteringen mogelijk zijn. Er is toen onderzoek gedaan naar o.a. de vijf dagen bedenktijd, waarbij vrouwen en zorgprofessionals zijn ondervraagd. De bedenktijd wordt als onnodig belemmerend ervaren. Daarnaast kan een bedenktijd voor praktische problemen zorgen: zo’n week kan het verschil maken tussen of bepaalde abortuszorg wel of niet mogelijk is.

Laag abortuscijfer

Nederland en Denemarken hebben in Europa het laagste aantal abortussen, meldt expertisecentrum voor seksualiteit Rutgers. Het aantal daalt daarnaast al jaren. In 2020 werden 31.364 zwangerschappen afgebroken. De meeste vrouwen die voor abortus kiezen zijn tussen de 25 en 35 jaar en 84 procent van de abortussen vindt plaats in de eerste 12 weken van de zwangerschap. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen amper spijt hebben van hun abortus, ook na vijf jaar.

De wet gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2023.

Bronnen: NRC.nl / Rutgers.nl

Tip van de redactie