Placeholder

Voor of na het slapen een aspirine?

Is het beter voor patiënten met een hoge bloeddruk om voor het slapen of na het slapen een aspirine in te nemen? Dit is een van de onderzoeken die de Nederlandse Hartstichting gaat financieren, zo heeft de organisatie bekendgemaakt.

Veel mensen slikken aspirine om stolselvorming in hun bloed tegen te gaan. Er zijn aanwijzingen dat het middel ook helpt om de bloeddruk te verlagen. Onderzoekers willen weten op welk moment van de dag een aspirine het best kan worden ingenomen.

De Universiteit Leiden houdt zich er de komende drie jaar mee bezig en in totaal stelt de Nederlandse Hartstichting bijna zeven miljoen euro beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer onderzoeken
Een ander onderzoek dat met geld van de stichting onder de loep wordt genomen, gaat over het moment waarop hartpatiënten bètablokkers moeten gaan slikken. Artsen geven de medicijnen nu vaak na het dotteren.

(