Placeholder

Vermoeidheid maakt je creatiever

Hoe zit dat?

Voordeel van vermoeidheid
Een creatieve oplossing vraagt soms om gekke en gewaagde ideeën. Ideeën die je in eerste instantie misschien af zou schrijven. Wanneer je moe bent, is je beoordelingsvermogen minder goed, waardoor je de ideeën die in je op komen minder snel afschrijft. Een idee dat je zou afkeuren wanneer je fit bent, kan daardoor opeens een optie zijn en tot creatieve uitspattingen leiden.

We zullen onze volgende brainstorm eens houden tijdens een inkakmoment aan het einde van de middag.

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock