Placeholder

Test je gezondheid

De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het zorgsysteem in Nederland staan steeds meer onder druk. Medisch specialisten van het Bronovo Ziekenhuis in den Haag ontwikkelden daarom de GezondheidsRisicoTest. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Stijgende vraag naar zorg
De vraag naar zorg stijgt ieder jaar. Dat komt onder andere door de vergrijzing. Mensen leven langer en doen daardoor een groter beroep op de gezondheidszorg. Zo stijgen ouderdomsziektes als dementie tot 2025 met maar liefst 38 procent.

Daarnaast stijgt het aantal mensen met een chronische ziekte, zoals suikerziekte of nierschade. Deels is dit te verklaren door slechte leefgewoontes (o.a. ongezond eten, weinig beweging). Ook obesitas wordt hierdoor een steeds groter probleem.

Tot slot neemt de druk op de zorg toe doordat artsen – door technische ontwikkelingen – gewoonweg beter in staat zijn om meer ziektes te behandelen.

Meer over gezondheidszorg >

Oplopende personeelstekorten
In de Nederlandse gezondheidszorg is bovendien sprake van een tekort aan personeel. Dit komt doordat de demografische samenstelling van Nederland verandert: het aantal ouderen neemt relatief toe, terwijl het aantal jongeren relatief afneemt.

De oplossing: preventie
Om te zorgen dat het Nederlandse zorgstelsel voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft, worden er oplossingen gezocht. Algemeen wordt preventie als de beste oplossing voor alle problemen gezien. Door ziekten in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen, kunnen kosten bespaard worden en kunnen mensen zelf snel maatregelen nemen, voordat een aandoening zich ontwikkelt.

De GezondheidsRisicoTest
Om iedereen een handje te helpen met het makkelijk opsporen van zijn of haar risicoziekten is de GezondheidsRisicoTest ontwikkeld door een grote groep medisch specialisten van het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag. De GezondheidsRisicoTest heeft een wetenschappelijke basis en is online beschikbaar voor iedereen.

Uit de test blijkt of deelnemers een verhoogd risico hebben op bepaalde aandoeningen. Het gaat dan om 22 veelvoorkomende behandelbare aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en verhoogde bloeddruk en om zes kankersoorten, zoals longkanker of borstkanker. Door deze risico’s in kaart te brengen, werkt de GezondheidsRisicoTest mee aan het preventief verbeteren van de gezondheid van Nederland en kunnen er eventueel eerder maatregelen worden genomen.

Zelf testen? Check: www.gezondheidsrisicotest.nl.