Placeholder

‘Ten minste houdbaar tot’ is niet duidelijk genoeg

Eens of oneens?

Ondergrens
De term ten minste houdbaar tot geeft aan dat het product ten minste tot die datum te gebruiken is, maar mogelijk langer. Het is dus een ondergrens en geen bovengrens.

In het Engels
De Engelse vertaling is best before. Dat is taalkundig gezien duidelijker, vindt verpakkingsproducent Tetra Pak, zij zijn de actie #THTwegermee begonnen.

Wat is eigenlijk het verschil tussen 'ten minste houdbaar tot' en 'te gebruiken tot'?

Vandaag komt er een panel samen om alternatieve termen te bedenken. Wat vind jij een goed alternatief?

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock