Placeholder

Screening voor zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen zouden standaard gescreend moeten worden op psychische problemen, daarvoor pleit onderzoeker Chantal Quispel.

Psychische problemen
Psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat een kind te vroeg geboren wordt of een te laag geboortegewicht heeft. Daar kan een kind zijn leven lang last van hebben. Een kind kan bijvoorbeeld ADHD of een autistische stoornis ontwikkelen als de moeder een psychische stoornis heeft. Verder is een groter risico op diabetes en een hoge bloeddruk. Door de moeder op tijd hulp te bieden, kan de kans op problemen verkleind worden.

Vragenlijst
2.300 vrouwen werden gescreend met behulp van een digitale vragenlijst. Er wordt in de vragenlijst onder andere gevaagd naar huisvesting, relationele situatie, mishandeling, misbruik en financiële problemen. Hoe het komt, is niet bekend, maar al deze factoren hangen samen met vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht.

Extra zorg
De screening is een goede aanvulling op reguliere zorg. Vrouwen geven problemen makkelijker toe in een digitale vragenlijst. Vervolgens kan de vragenlijst besproken worden met een arts, zodat er wanneer nodig extra zorg geboden kan worden.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock