Placeholder

Ontevreden over de zorg

Ben jij wel eens ontevreden geweest over een ziekenhuis-, tandarts- of huisartsbezoek?

Ontevreden
Al zijn we wel eens ontevreden over de zorg, vaak dienen we geen klacht in. Een derde van de Nederlanders vindt het te veel gedoe. Ook hebben we veel respect voor de zorgaanbieders, voor 36 procent is dat een reden om gee klacht in te dienen.

Klacht
15 procent van de ondervraagden uit het onderzoek heeft wel eens een klacht ingediend over de zorgh. De meeste klachten gaan over een verkeerde diagnose of behandeling. Bij tandartsen en orthodontisten wordt er vooral geklaagd over een te hoge rekening.

Ben jij wel eens ontevreden geweest over een consult of behandeling bij de huisarts, het ziekenhuis of de tandarts?