Placeholder

Nederlanders eten te weinig fruit

Nederlanders kiezen steeds bewuster voor fruit, maar toch blijkt 77 procent van de Nederlanders niet aan de aanbevolen twee stuks fruit per dag te komen. Dit blijkt uit een onderzoek van Peil.nl en Hero Fruit2day naar de beleving van fruit onder Nederlanders.

De voornaamste reden waarom 63 procent van de Nederlanders fruit eet, is omdat het goed voor ze is en fruit onmisbare voedingsstoffen bevat. Dit is een stijging ten opzichte van 2005, toen 42 procent van de Nederlanders in een vergelijkbaar onderzoek deze reden aangaf.

Van de ondervraagden gaf 65 procent aan fruit te eten omdat ze het lekker vinden. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2005. Hieruit kunnen we concluderen dat Nederlanders de afgelopen vijf jaar wel bewuster geworden zijn van de positieve werking van fruit.