Ziek 93543876 1000x1440

Krijg grip op ziekteverzuim en schakel de arbodienst in ter ondersteuning

Iedere werkgever krijgt wel eens te maken met ziekteverzuim van medewerkers. Vanuit het arbeidsrecht houdt ziekteverzuim in dat een medewerker zijn of haar werk tijdelijk niet meer uit kan voeren door ziekte. Schakel dan de arbodienst in ter ondersteuning.

Verzuim kan slechts enkele dagen duren, bijvoorbeeld bij griep, migraine of een corona besmetting. Echter zijn er ook gevallen waarin ziekteverzuim weken of zelfs maanden kan duren. Denk daarbij ook aan ernstige gevolgen van een zwaar ziektebeeld, zoals aanhoudende gezondheidsklachten en psychische problemen. Om meer grip te krijgen op ziekteverzuim als werkgever, is het mogelijk om de arbodienst in te schakelen ter ondersteuning.

De arbodienst en ziekteverzuim

Met het huidige personeelstekort is het voor werkgevers lastig om personeel te vinden en aan zich te binden. Daarbij zorgt ziekteverzuim voor een nog groter tekort aan personeel in diverse sectoren. De arbodienst biedt ondersteuning aan zowel werkgever als werknemer om voor beiden een passende situatie te creëren.

Zo focust de arbodienst zich erop om het probleem bij de kern aan te pakken, wat wil zeggen dat er gekeken wordt naar de reden waarom een werknemer met verzuim is gegaan. Binnen de arbodienst bevinden zich verschillende deskundigen die de situatie kunnen analyseren. Zij stellen vervolgens een plan op om deze situatie voor alle betrokken partijen te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid om de werknemer aangepast werk te laten doen. De arbodienst kijkt namelijk naar welke werkzaamheden de werknemer nog wél kan uitvoeren.

Naast een bedrijfsarts beschikt de arbodienst ook over een arbeidshygiënist, een veiligheidsdeskundige en een arbeidsdeskundige. Deze kunnen, al dan niet preventief, controleren of de hygiëne en veiligheid op de werkvloer voldoende zijn. Zo wordt er gekeken naar de arbeidsomstandigheden en hoe deze verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld door werkplekken ergonomisch in te richten. Dergelijke adviezen kunnen voor werkgevers enorm waardevol zijn om hun personeel te behouden en optimaal te laten presteren.

Laat de arbodienst ook uw organisatie controleren

Voor bedrijven is het van cruciaal belang dat personeel zich op zijn plek voelt op de werkplek. De fysieke en mentale gezondheid van medewerkers speelt steeds vaker een belangrijke rol in het behouden van personeel, dat door de personeelstekorten steeds meer kan eisen van zijn werkgever. Als werkgever is het dus des te belangrijker dat u investeert in een goede, hygiënische en veilige werkplek. Dit kan op den duur ziekteverzuim weer voorkomen.

Het inschakelen van de arbodienst is een goede eerste stap om ziekteverzuim voor te zijn. De arbodienst kan, aan de hand van haar bevindingen, advies uitbrengen en cursussen geven om zowel werkgever als werknemer te informeren over het belang van goede arbeidsomstandigheden. Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie is hierbij van toepassing. Dergelijke RI&E brengt alle bestaande en mogelijke risico’s binnen het bedrijf in kaart. Aan de hand van een speciaal plan van aanpak kunnen deze risico’s beperkt worden, wat op den duur langdurig ziekteverzuim kan verminderen of mogelijk zelfs kan voorkomen.

Dit is een gesponsord bericht.