Placeholder

Nederland onderschat mondhygiënist

De meeste mensen geven nog steeds de voorkeur aan de tandarts. Maar de mensen die naar de mondhygiënist gaan, blijven hier vaak terugkomen vanwege het tevreden resultaat.

De tandarts is bij iedereen bekend, maar slechts 37 procent van de bevolking (zonder kunstgebit) zegt ervaring te hebben met een mondhygiënist.

Mensen die naar de mondhygiënist gaan hebben een kleinere voorkeur voor de tandarts. Vooral voor het verwijderen van tandsteen en tandplaque en periodieke controles vinden ze de mondhygiënist een goed alternatief. Dit blijkt uit onderzoek binnen het ConsumentenPanel Gezondheidszorg van het NIVEL onder ruim 3.000 personen van 18 jaar en ouder.

Verzorgd gebit
Doordat de Nederlandse bevolking tegenwoordig meer waarde hecht aan een verzorgd en gezond gebit, en hierdoor het eigen gebit vaak tot op latere leeftijd behoudt, is de vraag naar mondzorg toegenomen.

NIVEL-onderzoeker Johan Hansen hoopt dat tandartsen en mondhygiënisten zich meer samen op één locatie gaan vestigen, om zo de samenwerking en afstemming van taken tussen de beroepsgroepen in de mondzorg te bevorderen.