Placeholder

Wat je zegt, ben je zelf

Hoe je denkt over een ander, zegt meer over jezelf dan over die ander. Volgens onderzoekers van Wake Forest University hangt hoe je anderen ziet namelijk af van je eigen gemoedstoestand.

De onderzoekers kwamen hierachter door hun proefpersonen te vragen wat ze van anderen vonden. Voor het onderzoek werden mensen gevraagd om drie van hun vrienden, collega’s of huisgenoten te beoordelen.

Een jaar later werd dezelfde test nog eens gedaan. Zo konden ze precies checken of ze nog steeds hetzelfde dachten over die persoon, of dat hun mening omgeslagen was. Was het laatste het geval, dan lag dat er vaak aan omdat diegene zelf niet lekker in z’n vel zat.

Pessimist of optimist?
Bovendien scoorden mensen die negatief tegen anderen aankeken gemiddeld hoger op narcisme en antisociaal gedrag. Ook hebben ze meer kans op een depressie of persoonlijkheidsstoornis.

Mensen die juist positief naar anderen keken zijn gelukkiger, enthousiaster en emotioneel wel stabiel. Ook zijn ze vaak meer tevreden met hun eigen leven en bovendien geliefd door anderen. Het blijkt maar weer dat je beter een optimist dan een pessimist kunt zijn.

Meer weten? De resultaten zijn na te lezen in het tijdschrift Journal of Personality and Social Psychology.

(