Placeholder

Vrouwen voelen meer pijn dan mannen

Als het om pijn gaat zijn er veel vooroordelen over het verschil tussen mannen en vrouwen. Psycholoog Jennifer Kelly was de vooroordelen zat en besloot het uit te zoeken. Haar conclusie: vrouwen hebben wereldwijd vaker chronische pijn dan mannen en hebben er meer en langer last van.

Uit Jennifer Kelly’s onderzoek bleek dat de combinatie van bepaalde genen, hormonen en de sociale rol van de vrouw ervoor zorgt hoe zij pijn ervaart. Vrouwen worden absoluut verwaarloosd als het gaat om pijn die samenhangt met de behandeling.

Harde feiten
Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat vrouwen anders behandeld moeten worden dan mannen. Vrouwen hebben namelijk meer last van de pijn, voelen de pijn langer, en de pijn keer vaker terug. Een vaak gezien gevolg is dat haar leven in het teken van haar pijn komt te staan. Dit veroorzaakt vaak een depressie en in de ergste zin arbeidsongeschiktheid.

Ook niet onbelangrijk: chronische aandoeningen als migraine en prikkelbare darmen komen vier keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en pijnstillers blijken veel minder effectief te zijn bij vrouwen dan bij mannen. 

Kelly pleit door middel van haar onderzoek voor een betere en doelgerichte medische behandeling als het op vrouwen aankomt.
 

(