Placeholder

Vrouwen handelen het snelst bij kindermishandeling

Vrouwen zijn meer begaan bij kindermishandeling dan mannen. Ze zijn meer bezorgd dan mannen (18 procent vs. 9 procent) en eerder bereid om met hulpverlening te gaan praten (44 procent vs. 37 procent).

Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction, in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin. Die vinden het namelijk hard nodig om kindermishandeling in Nederland onder de aandacht te brengen. Het probleem wordt hier namelijk nog steeds onderschat.

Signalen
Schokkend: er worden jaarlijks naar schatting 107.000 kinderen mishandeld. Uit het onderzoek komt naar voren dat de deelnemers denken dat er gemiddeld 52.000 kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling. Dat getal ligt dus veel hoger. Minister Rouvoet: ‘Dat betekent dat een groot aantal van de gevallen onzichtbaar is. We moeten met elkaar zeer alert zijn en eerder tot actie over gaan.’

Bijna alle respondenten herkennen mogelijke signalen van kindermishandeling. Vrouwen herkennen ze echter wel beter dan mannen. Vooral fysieke signalen als blauwe plekken, maar ook gedragssignalen als heel verlegen en stil zijn, worden vaker herkend door vrouwen dan mannen.

Gedragssignalen zijn minstens zo belangrijk om te herkennen als de fysieke signalen. Vaak is het vertonen van ‘apart’ gedrag een teken van psychische kindermishandeling en verwaarlozing, wat vaker voorkomt dan lichamelijke kindermishandeling.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel burgers iets doen met een dergelijk vermoeden. 40 procent praat erover met professionals, 37 procent neemt contact op met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en 31 procent praat erover met familie of vrienden.

Waarom dit onderzoek?
Het onderzoek is uitgevoerd om te achterhalen wat de perceptie van burgers is ten opzichte van kindermishandeling. Het probleem is namelijk groter dan gedacht. Van de 107.000 kinderen die jaarlijks mishandeld worden, komt bovendien nog niet de helft bij de hulpverlening terecht en de andere helft is onzichtbaar. Daar moet dus snel verandering in komen.

‘Een vermoeden van kindermishandeling gaat vaak gepaard met twijfel en onzekerheid. Toch is het in het belang van het kind om, ook bij twijfel, contact op te nemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling’, aldus minister Rouvoet.

Meer weten? Ga naar www.watkanikdoen.nl.