Placeholder

Vervelen verhoogt sterfkans

Het gezegde ‘je dood vervelen’ lijkt bewaarheid door een Britse studie. Daaruit blijkt dat mensen die zich regelmatig vervelen, waarschijnlijk daadwerkelijk een grotere kans hebben om relatief snel te sterven.

De onderzoekers van het University College London bestudeerden de uitkomsten van een enquête uit de jaren tachtig, waarbij aan 7.500 ambtenaren van 35 tot 55 jaar was gevraagd hoe vaak en in welke mate ze zich verveelden. In april 2009 is uitgezocht hoeveel deelnemers nog in leven waren. De onderzoekers ontdekten dat mensen die hadden aangegeven zich regelmatig te vervelen, relatief vaak eerder overleden bleken te zijn.

Sterfkans
Mensen die zich vaak verveelden bleken 37 procent meer kans te hebben om binnen twintig jaar te overlijden, dan de ondervraagden die niet of nauwelijks last hadden van verveling. Volgens de onderzoekers zou het onderzoek erop kunnen wijzen dat mensen die zich vaak vervelen eerder geneigd zijn om slechte leefgewoonten aan te nemen, zoals roken en het overmatig drinken van alcohol.

“Het is belangrijk dat mensen met een saaie baan andere interesses ontwikkelen om zichzelf bezig te houden, zodat ze niet uit verveling veel gaan drinken of roken”, stelt Martin Shipley, één van de onderzoekers. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift International Journal of Epidemiology.