Placeholder

Traumahulp voor verkrachte Turkse en Marokkaanse meisjes

Het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren, verbonden aan het UMC Utrecht, gaat verkrachte Turkse en Marokkaanse meisjes hulp bieden.

In de vijf jaar dat het centrum bestaat, meldden zich 250 slachtoffers van seksueel geweld voor hulp. Opvallend is dat deze hulpvragers en hun ouders allemaal van Nederlandse of anderszins westerse afkomst zijn. Geen enkel Turks of Marokkaans meisje meldde zich, terwijl bekend is dat meisjes en vrouwen uit deze bevolkingsgroepen even vaak slachtoffer zijn als hun autochtone seksegenoten (12 procent, ongeacht religie of etniciteit,

Voor Turkse en Marokkaanse meisjes is de drempel om een traumatische seksuele ervaring te onthullen zeer hoog. Door het verlies van hun maagelijkheid vrezen ze stigmatisering, uitstoting en eerwraak. Zonder adequate hulp verergeren psychische klachten.

Bekend is de Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS) met klachten als herbelevingen, slaap- en concentratieproblemen, vermijding en onderdrukking van emoties. Vaak is een specifieke kortdurende therapie effectief bij het beperken van de schade van gevolgen van eenmalig seksueel geweld. Belangrijk is ook dat de kans op herhaald slachtofferschap door adequate hulp afneemt. Het initiatief krijgt financiële steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland.