Placeholder

Steunpunt Huiselijk Geweld

Niet iedereen weet dat huiselijk geweld meer vormen kent dan alleen lichamelijke mishandeling. Huiselijk geweld kan bijvoorbeeld ook bestaan uit emotionele schade. Om slachtoffers van huiselijk geweld te steunen is het Steunpunt voor Huiselijk Geweld opgericht.

Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting. Allemaal voorbeelden van afschuwelijk, huiselijk geweld. Vaak schamen slachtoffers zich of zijn ze bang om hulp te zoeken. Dit moet volgens het Steunpunt Huiselijk Geweld anders.

Schokkende cijfers
Wist je dat huiselijk geweld in Nederland de meest voorkomende vorm van geweld is? Op de lijst van dodelijke gevolgen van een onnatuurlijke oorzaak staat huiselijk geweld zelfs op de tweede plaats, direct na verkeersongevallen! Dit aantal moet natuurlijk drastisch omlaag. Helaas komen er jaarlijks bij de politie zo’n 64.000 meldingen van huiselijk geweld binnen. Bovendien geven studies aan dat het per jaar zo’n 500.000 keer flink misgaat. Zo heeft maar liefst 40 procent van de bevolking ooit in haar of zijn leven te maken gehad met huiselijk geweld. Schokkend.

Steunpunt Huiselijk Geweld
Huiselijk geweld stopt helaas nooit vanzelf. De eerste stap moet het slachtoffer zelf zetten en daarom is het Steunpunt Huiselijk Geweld in het leven geroepen. Slachtoffers, plegers, familieleden, buren of vrienden kunnen anoniem het Steunpunt Huiselijk Geweld te bellen via 0900 – 1262626 (5 cent per minuut).

De hulpverleners van het Steunpunt schatten daarna in wat in een bepaalde situatie de beste aanpak is. Als je belt geven zij je direct telefonisch advies. Wanneer er echt acute dreiging is, kan het Steunpunt er bovendien voor zorgen dat hulpverleners of zelfs de politie wordt ingeschakeld.

Meer info? www.steunpunthuiselijkgeweld.nl.