Placeholder

Slaap goed voor complexe handelingen

Slaap speelt een cruciale rol bij het leren van complexe handelingen. Wanneer je voor het slapen de handeling zorgvuldig doorneemt kun je die de volgende dag beter uitvoeren.

Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen bleek dat mensen, bijvoorbeeld scholieren en chirurgen, die de volgende dag een complexe handeling moeten uitvoeren er goed aan doen die voordat ze gaan slapen nog een goed te bestuderen.     

Onderzoekers hebben deelnemers gevraagd om een filmpje te bekijken waarop een hand te zien was die een ritme tikte. De deelnemers mochten tijdens het bekijken van het filmpje niet mee tikken om ervoor te zorgen dat ze het ritme niet herinnerde door te oefenen. Twaalf en vierentwintig uur later werd de deelnemers gevraagd om het ritme van het filmpje te tikken. De mensen die meteen na het bekijken van het filmpje naar bed waren gegaan konden de volgende dag het ritme opvallend beter tikken dan mensen die niet geslapen hadden.

Met deze uitkomst kunnen chirurgen, atleten en revalidanten complexe vaardigheden zich sneller eigen maken door de handeling vlak voordat ze gaan slapen te bekijken.  Er is nog niet bekend of slechte en goede slapers evenveel profijt hebben van het observeren van de handelingen voor het slapen.

(