Placeholder

Sinterklaasgedichten zorgen voor stress

Dat de Sint weer in het land is, levert voor menig Nederlander heel wat stress op. Het schrijven van een sinterklaasgedicht blijkt voor de meesten namelijk een stressvol karwei. Meer dan de helft van de Nederlanders besteedt de schrijftaak dan ook het liefst uit. 34 procent is zelfs bereid ervoor te betalen.

Deze sintfeitjes blijken uit onderzoek van Boekkado.nl. Zij deden onderzoek naar tradities tijdens het Sinterklaasvieren onder 511 websitebezoekers.

Wat de meeste rijmproblemen opleveren? Vooral een gebrek aan creativiteit blijkt veel stress op te leveren. Verder is tijdnood een veelgenoemde reden.

‘Sint zat eens te denken…’
Het sinterklaasgedicht is bij ongeveer een kwart van de respondenten een vast ritueel van het sinterklaasfeest. Nederlanders besteden niet te veel tijd aan deze traditie, een uurtje is voor velen voldoende. En dat terwijl een echt sinterklaasgedicht goed in elkaar moet zitten. Volgens velen moet het altijd drie dingen bevatten: humor, reflectie van de persoon en een goede rijmstijl. Hebben ze dit niet, dan kunnen sinterklaasgedichten zelfs helemaal verkeerd uitpakken.

Maar liefst 15 procent van de ondervraagden geeft aan ooit gekwetst te zijn door een sinterklaasgedicht en 24 procent heeft meegemaakt dat iemand anders erdoor op zijn teentjes was getrapt. 17 procent van de Nederlanders kent zelfs gevallen dat een gedicht ruzie of spanningen veroorzaakte. Zo is het Sintgedicht soms een middel om steken onder water uit te delen. Oppassen geblazen dus!

Goede rijmpiet?
Het grootste deel van de Nederlanders zien zichzelf als slechte rijmer. Iets meer dan een kwart geeft aan het schrijven van een gedicht op eigen kracht te doen. Maar meer dan de helft van de ondervraagden schakelt extra hulptroepen in bij het schrijven van een Sintgedicht. De meesten van hen gebruiken rijmmachines op het internet of kopiëren een bestaand gedicht. Een beetje valsspelen mag immers best.