Placeholder

Red een boom

Maar liefst 80% van alle plant- en diersoorten heeft bos nodig om te kunnen leven. Ook zijn meer dan een miljard mensen direct afhankelijk van bos. Om in te wonen, voor voedsel en voor schoon water. En, heel belangrijk: bossen slaan CO2 op uit de lucht. Ze zijn daarom onmisbaar voor ons klimaat.

Bossen zijn belangrijk, maar ook kwetsbaar. Wereldwijd verdwijnen er per minuut 36 voetbalvelden bos. Tijd voor actie dus.

Het Wereld Natuur Fonds zet zich in voor de meest bedreigde bossen en jij kunt helpen. Sms ‘BOOM’ naar 4333. Het smsje kost € 1 en redt één boom.

De actie loopt tot 28 juni en maakt deel uit van de Happy End-campagne. Met deze campagne vraagt het WNF aandacht voor verhalen over ontbossing, overbevissing en dieren in het nauw die een happy end verdienen.