Placeholder

Werkloosheid kan je persoonlijkheid veranderen

Wanneer je je baan verliest, verandert er veel. Zelfs je persoonlijkheid kan veranderen als je een tijd werkloos bent.

Dat blijkt uit een onderzoek waarvoor 6.000 mensen ondervraagd werden. Zeven jaar lang beoordeelden de deelnemers hun eigenschappen. Aan het begin van het onderzoek had iedereen een baan. Na verloop van tijd raakten er mensen werkloos, ze vonden een andere baan of bleven werkloos.

Vrouwen vs. Mannen
Wanneer een vrouw werkloos raakt, wordt ze steeds minder meegaand. Mannen die hun baan kwijtraken, werden juist meegaander. Pas na drie jaar begint een man minder meegaand te worden. Volgens de studie zou dit kunnen komen doordat er van vrouwen verwacht wordt dat ze meegaand zijn op de werkvloer.
Het onderzoek toont verder aan dat mannen minder stipt werden. Voor vrouwen geldt dat ook, maar in mindere mate.

Werkloosheid aanpakken is belangrijk
De studie laat zien dat je persoonlijkheid verandert onder invloed van de omstandigheden. Daarnaast wordt nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om werkloosheid aan te pakken. Niet alleen vanwege financiële en economische omstandigheden, maar ook om de psychologische effecten.

Bron: Time.com | Beeld: Shutterstock