Placeholder

Waar ben jij jaloers op?

Ben jij wel eens jaloers op andermans carrière, relatie of sociale status? Het antwoord dat je op deze vraag geeft, hangt voor een deel samen met je leeftijd.

Voor een onderzoek werden 2.000 volwassenen tussen de 18 en 80 jaar ondervraagd. Uit de resultaten bleek dat jaloerse gevoelens veranderen naarmate je ouder wordt.

Uiterlijk vertoon
De jongste deelnemers, degenen onder de dertig jaar, bleken sneller jaloers te zijn dan degenen boven de dertig jaar. Jongvolwassenen zijn het vaakst jaloers op uiterlijk, sociale status en gelukkige relaties.

Minder jaloers op relatie
Slechts 24 procent van de dertigers is jaloers op een relatie en ook op andere vlakken neemt jaloezie af. Van de veertigers nog is slechts 16 procent jaloers op de relatie van een ander. De kans dat je jaloers bent op een succesvolle carrière of goed gespekte bankrekening wordt wel groter na je dertigste.

Minder snel jaloers, maar met één uitzondering
Over het algemeen geldt: hoe ouder je wordt, hoe minder snel je jaloers zult zijn. Er is één uitzondering: als het gaat om de financiële situatie van anderen neemt de jaloezie toe naarmate we ouder worden. Slechts 28 procent van de jongste ondervraagden was jaloers op geld, van de vijftigers is dat bijna veertig procent.

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock