Placeholder

Hoe welvarend is Nederland?

Het CBS brengt dit jaar voor het eerst statistieken naar buiten over de brede welvaart in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen over economie en financiële welvaart. Er wordt juist gekeken naar tevredenheid over bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs en sociale contacten.

En niet onbelangrijk: er wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit van het leven nu, maar ook naar de invloed die onze welvaart op de toekomst heeft.

Gemiddelden
Over het algemeen gaat het goed met de brede welvaart, maar er zijn helaas uitzonderingen. Gemiddeld gezien zijn hoogopgeleiden over bijna alle gemeten aspecten tevredener. Er is een uitzondering: lageropgeleiden zijn meer tevreden over hun sociale contacten. Jongeren tot 25 jaar en mensen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar ervaren een lagere brede welvaart dan het gemiddelde.

Negatieve ontwikkelingen
Er zijn 21 factoren gemeten, daarvan hebben slechts 3 trends zich negatief ontwikkeld: het aantal mensen met overgewicht, de tevredenheid over de vrije tijd en het oppervlak beschermd natuurgebied.

Nederland vs. het gemiddelde
Nederland scoort vergeleken met andere EU-landen goed. Op het gebied van bijvoorbeeld vertrouwen en sociale contacten is het verschil het grootst. Nederland scoort slechter dan het EU-gemiddelde op het vlak van milieu en de gezonde levensverwachting van vrouwen.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock