Placeholder

Pesten voorkomen

Ouders kunnen zelf voorkomen dat hun kinderen gaan pesten door meer betrokken te zijn bij hun kroost. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Texas.

De kans dat kinderen gaan pesten blijkt kleiner te zijn wanneer ouders meer betrokken zijn bij hun kinderen. Kinderen die altijd hun huiswerk afhebben en met hun ouders praten lopen het minst risico over te gaan tot pesten. Ook blijkt dat bij deze kids de ouders goed op de hoogte zijn van wie hun vriendjes zijn.

Factoren die de kans op pesten verhogen zijn emotionele-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen bij de kinderen, een moeder die kampt met haar psychische gezondheid of ouders die vaak boos zijn op hun kinderen. Ouders kunnen dit tegengaan door externe hulp te zoeken.

Van 45.897 ouders met kinderen tussen 10 en 17 jaar bleek 15 procent van de kinderen wel eens te pesten.

(