Placeholder

Omgaan met aardige mensen

SIRE leert Nederlanders hoe ze beter om kunnen gaan met aardig gedrag door middel van de campagne ‘Aardige mensen’.

Tijdens een onderzoek van Stichting Ideële Reclame (SIRE) over aardig gedrag liet bijna 80 procent van de ondervraagden weten dat ze vinden dat Nederlanders aardiger moeten zijn voor onbekenden. 14 procent gaf aan zich geen raad te weten met aardig gedrag en er zelfs achterdochtig van te worden.

Na deze uitslag heeft SIRE de campagne ‘Aardige mensen’ opgezet. Met de campagne proberen ze mensen op aardig gedrag te attenderen.

“Het is opmerkelijk dat veel Nederlanders zichzelf beschouwen als aardig, terwijl ze tegelijkertijd vinden dat anderen aardiger moeten zijn. Maar áls iemand dan aardig is, weet een hoog percentage weer niet hoe daarmee om te gaan,” vertelde Ivo Roefs, bestuurslid van SIRE.

De campagne
In hun campagne schets SIRE vijf herkenbare situaties van aardig gedrag zoals groeten, een compliment geven of de weg wijzen. Met deze vijf situaties wil SIRE handvatten geven zodat mensen in dergelijke situaties misschien beter weten hoe ze op een vriendelijkere manier kunnen reageren.