Placeholder

Nederlanders vaak chagrijnig

Uit een positiviteitsonderzoek van Psychologie Magazine onder 400 Nederlanders is gebleken dat 58 procent van de Nederlanders chagrijniger is dan gezond voor hen is.

De ‘positiviteitsratio’ van de gemiddelde Nederlander is veel te laag: 58 procent van de Nederlanders heeft te weinig positieve gevoelens. Vrouwen (64 procent) zijn negatiever dan mannen (52 procent), en jongeren (77 procent) negatiever dan ouderen (40 procent).

Een positieve levenshouding zorgt echter voor een gezonder lijf, betere sociale contacten en meer succes en voldoening in het leven. Nederlandse vrouwen worden veel positiever van het omgaan met hun partner, met hun kinderen, met vrienden of het lezen van een boek. De Nederlandse man krijgt het vaakst positieve gevoelens van het omgaan met zijn partner, seks en naar muziek luisteren.

Negatieve gevoelens krijgen Nederlanders het vaakst van:
– het huishouden (61 procent);
– reizen van en naar werk (47 procent);
– werken (37 procent);
– omgaan met de schoonfamilie (34 procent);
– de krant lezen (33 procent).