Placeholder

Nederlanders slaan aan het sparen

Een groot deel van de Nederlanders vreest financieel slechtere tijden en slaat dus aan het sparen.

Een grotere kans op werkloosheid, een stijging van de woonlasten en een mogelijk tegenvallend pensioen worden het meest genoemd als reden om flink te gaan sparen.

Spaargewoonten
Deze uitkomsten blijken uit onderzoek in opdracht van de Friesland Bank, waarbij meer dan duizend mensen naar hun spaargewoontes werd gevaagd. Tweederde van de respondenten met minimaal € 5.000 spaartegoed geeft aan om de eerdergenoemde redenen geld opzij te zetten. Opvallend: 31 procent weet niet welk rentepercentage hij of zij ontvangt op het spaargeld.

Financiële crisis
Meer de helft van de spaarders geeft aan dat hun spaartegoed sinds de financiële crisis niet of nauwelijks is veranderd. Bijna een kwart geeft echter aan ongeveer tien procent van hun spaargeld te hebben gebruikt om dagelijkse onkosten te kunnen dekken. Een kwart van de ondervraagden zag hun spaargeld juist met tien procent stijgen.

Nederlanders sparen nu vooral om een buffer aan te leggen voor financieel slechtere tijden en daarnaast wordt er ook een beetje gespaard voor vakanties. Daarbij wordt er het meest gespaard voor een vakantie naar Australië of de Verenigde Staten.

De nieuwe Santé ligt in de winkel! >