Placeholder

Nederlander gelooft in hogere macht

Ruim de helft van de Nederlanders gelooft in een hogere macht. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door het Nederlandse Blauw Research, onder 1021 landgenoten.

In tegenstelling tot wat onze nuchtere aard doet vermoeden, gelooft meer dan de helft van de Nederlanders (55 procent) dat er meer is tussen hemel en aarde. Bijna een kwart van de ondervraagden omschrijft het bovennatuurlijke als ‘een kracht’ en een even groot aantaal gelooft dat er één god is.

Hogere macht
Nederlanders van alle leeftijden geloven in een hogere macht. Hoewel opvalt dat 55-plussers vaker geloven dan jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud (58 procent versus 40 procent). Ook gaan ouderen er vaker vanuit dat er één schepper is. 28 procent van de 55-plussers gelooft in God, terwijl slechts 17 procent van de Nederlanders tussen 18 en 25 jaar dat doet.

Instituur versus persoon
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat we weinig hebben met religieuze instituten, drie kwart van de respondenten gaf aan prima te kunnen geloven zonder aan een kerk verbonden te zijn. Met religieuze dan wel spirituele personen gaven de respondenten aan wel meer binding te hebben.

De respondenten gaven onderstaande top 5 aan als inspirerende personen.
1. God – 19 procent;
2. Jezus Christus – 19 procent;
3. Moeder Teresa – 17 procent;
4. Daila Lama – 11 procent;
5. Gautama Boeddha – 7 procent.

Hoe sta jij tegenover geloof? Doe nu de test >


(