Placeholder

Meer vrouwelijke tandartsen

Al is tandarts in de ogen van het publiek nog een mannenberoep, steeds vaker vrouwen kiezen voor de tandheelkunde.

Uit onderzoek van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) is gebleken dat de nieuwe generatie tandartsen steeds vaker een jonge vrouw is, die parttime werkt in een samenwerkingsverband.

Fulltime/parttime
De feminisering
van de tandartsen is vooral te zien bij jongeren. Recente cijfers laten in de periode van 2000 tot 2010 een groei van 10 procent zien van het aantal vrouwelijke tandartsen. Inmiddels is 54 procent van de tandartsen onder de 39 jaar een vrouw.

Witte vullingen: zinvol of zonde? >

Emancipatie
De NMT weet wel hoe dat komt: ‘De emancipatie van vrouwen én het feit dat het beroep van tandarts privé en werk goed laat combineren, leidt tot grotere interesse van vrouwen voor het vak.’ Als tandarts is het niet meer noodzakelijk om fulltime te werken. Als je in een samenwerkingspraktijk werkt, is het goed te combineren met een gezin.

Toch zien niet alleen de jonge tandartsen dit voordeel. Ook oudere tandartsen maken maar al te graag gebruik van de parttime-mogelijkheid. In 1997 werkte 76 procent van de tandartsen voor zichzelf en in 2010 was dat aantal al gedaald naar 61 procent.

Doorverwijzen
Ook wordt er meer samengewerkt met andere professionals. Zo verwijst 90 procent van de tandartsen patiënten regelmatig door naar de mondhygiënist en laat 47 procent van de tandartsen hun assistenten veel klusjes opknappen.