Placeholder

Hoortest doen?

Het is de week van het oor, dus om een nationale hoortest kunnen we nu bijna niet heen. En ook voor jongeren is zo’n test geen gek idee.

Door de luide festivals, concerten en hard staande MP3-spelers holt ons gehoor flink achteruit. De verwachting is dan ook dat het aantal slechthorenden, ook mede door de vergrijzing, de komende jaren sterk toeneemt.

Eenzaamheid en stress
VUmc-onderzoekers Sophia Kramer en Mariska Stam deden met behulp van gegevens van Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH) onderzoek naar wat voor invloed gehoorproblemen op het dagelijks leven hebben.

Wat bleek? Mensen met gehoorproblemen schijnen zelfs vaak minder goed psychosociaal te functioneren. Zo worstelen slechthorende jongvolwassenen tussen de 18 en 29 jaar bijvoorbeeld vaker met eenzaamheid, dan mensen van middelbare leeftijd met hoorproblemen. Die laatste groep heeft weer meer last van stress en een grotere kans op neerslachtigheid. Ouderen van boven de zestig hebben het iets makkelijker. Zij kunnen zich iets makkelijker verschuilen achter het argument dat hun slechthorendheid ‘erbij hoort’.

Behoefte om je huid eens goed te laten analyseren? >

Zelf een hoortest doen?
Ondanks dit uitgebreide onderzoek hebben de VUmc-experts nog een groot aantal vragen die ze beantwoord willen zien. In hoeverre heeft slechthorendheid bijvoorbeeld invloed op vrije tijd en hobby’s? En is de impact van slechthorendheid anders voor mannen dan voor vrouwen? Hiervoor zijn ze nog op zoek naar mensen die willen deelnemen aan uniek hooronderzoek.

Zelf ook benieuwd hoe het staat met je gehoor? Via www.hooronderzoek.nl kan iedereen, dus zowel goed- als slechthorenden, zich aanmelden.