Placeholder

Hoogopgeleide vrouwen drinken meer

Uit een grootschalig Brits onderzoek is gebleken dat hoogopgeleide vrouwen sneller naar de fles grijpen en vaker doorzakken dan gemiddeld.

Bij de studie aan de London School of Economics werden duizenden vrouwen van 39 jaar geobserveerd. Daaruit bleek dat vrouwen met een universitaire opleiding twee keer zo vaak alcohol drinken, onder andere omdat zij vaak in een mannenwereld werken waar een drankcultuur heerst.

Redenen
Vrouwen met een hoge opleiding krijgen vaak ook pas op latere leeftijd kinderen en stellen dus de verantwoordelijkheden van ouderschap uit. Ook hebben deze vrouwen vaak een actief sociaal leven, waardoor alcohol vaker hun pad kruist. Ook het af en toe zien drinken van de ouders in de jeugd, kan van invloed zijn.

Ook bij mannen is er een link tussen alcoholgebruik en opleiding, maar deze samenhang is minder sterk dan bij vrouwen.

(