Placeholder

Hersenen kunnen multitasken

Multitasken is vaak lastig. Toch schijnen onze hersenen het goed te kunnen. 

Multitasken, of makkelijker gezegd: verschillende dingen tegelijk doen, is vaak maar wat lastig. De hersenen vinden het moeilijk om zich op meer dan één ding te focussen. Toch heeft onderzoek van onderzoeker Julio Martinez-Trujillo van de Amerikaanse McGill University uitgewezen dat onze hersenen er wel toe in staat zijn.

Zoomlens en spotlight
Martinez-Trujillo heeft dat onderzocht door multitasken met spotlights en zoomlenzen te vergelijken. Hij legt uit aan Gezondheidsnet.nl: ‘Wanneer we multitasken wordt onze visuele aandacht beschreven als een zoomlens. We zoomen uit om alles te overzien. Of als een spotlight, om zo van het ene object naar het andere schakelen.’

Bij deze twee manieren van kijken – als een zoomlens of als een spotlight – brengt dat problemen met zich mee. Bij uitzoomen om alles te zien wat je moet zien, heb je heel veel afleiding in beeld. En bij het spotlight is er een beperking in hoe snel onze hersenen kunnen schakelen. Hij verklaart verder: Als je er van uit gaat dat de hersenen altijd zo werken, dan lijken onze hersenen inderdaad niet gemaakt voor multitasken.’

Kunnen mannen ook ‘multitasken’? >

Visueel multitasken
Maar Martinez-Trujillo wilde bewijzen dat het ook anders kan en deed onderzoek. Hij laat bij apen zien dat onze aandacht ook gesplitst kan worden. Door twee spotlights aan te zetten, kan de aandacht ook geplaatst worden in twee spotlights. Op die manier hoeven de hersenen minder snel te schakelen en wordt afleidende informatie uitgesloten. Zo ben je dus visueel aan het multitasken. Julio stelt vast: ‘Er zijn beperkingen, maar onze hersenen zijn dus wel degelijk in staat om te multitasten.’

Ook is uit het onderzoek gebleken dat het splitsen van de spotlights makkelijker gaat als de afleidende factoren heel anders waren dan de objecten waar naar gekeken moest worden. Neem bijvoorbeeld sport. Een keeper kan veel beter de tegenstander in de gaten houden, als de shirts van de tegenpartij sterk afwijken van de shirts van zijn eigen team.