Placeholder

Geven is beter dan nemen

Ongelijkheid in een relatie blijkt soms beter voor geluk en gezondheid. Zeker voor vrouwen is het in een relatie beter om steun te geven dan te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van psycholoog Ari Väänänen.

Mensen met intieme relaties zijn over het algemeen gezonder en gelukkiger dan mensen zonder relaties of met een minder intieme relatie. Onderzoeker Ari Väänänen wilde weten hoe dit kan en bracht in kaart welke aspecten van relaties gezondheid en geluk bepalen.

Uit zijn onderzoek blijkt dat gebrek aan steun van de partner en een sociaal netwerk met eenrichtingsverkeer kunnen bijdragen aan gezondheidsproblemen. Vrouwen die weinig steun krijgen van hun partner, hebben 1,3 maal meer kans op psychische klachten dan vrouwen die veel steun ontvangen van hun partner.

Nog opvallender is echter dat vrouwen die zelf steun geven binnen hun intieme relatie vaak een betere gezondheid hebben, terwijl vrouwen die meer steun ontvangen binnen hun relatie, of steeds meer terecht komen in deze rol, het risico lopen om gezondheidsproblemen te krijgen. ‘We dachten dat het goed zou zijn evenveel steun te krijgen als te geven, maar dat blijkt dus niet zo te zijn,’ vertelt Väänänen.

Mannen vs. vrouwen
Mannen lijken wat dit betreft minder beïnvloedbaar; de hoeveelheid steun heeft bij hen een minder duidelijk effect op de gezondheid. Met name voor vrouwen lijkt geven in een relatie dus beter dan nemen. Dit betekent echter niet dat mannen dus geen poot meer hoeven uit te steken. In het onderzoek gaven en ontvingen mannen en vrouwen gelijke hoeveelheden steun. Beide reageren daar anders op; vrouwen profiteren er meer van als ze steun geven dan mannen.