Placeholder

For Women in Science

Ben jij een vrouwelijke wetenschapper op het gebied van life sciences in de breedste zin en kun jij nog een beurs gebruiken voor je onderzoek?

Geef je dan vanaf vandaag op voor For Women in Science van Unesco en L’oréal. Zij stellen ieder jaar twee beurzen beschikbaar van maximaal 25.000 euro, speciaal voor vrouwelijke wetenschappers.

Broodnodig
Van alle hoogleraren in Nederland is slechts 14,8 procent vrouw, terwijl het Europese streefcijfer 25 procent is. Nederland scoort dus niet erg hoog. Met de twee beschikbaar gestelde beurzen wil het For Women in Science programma vrouwen vooruit helpen in hun wetenschappelijke loopbaan.

Meedingen naar een beurs
Kan jouw carrière deze beurs wel gebruiken? Geef je dan voor 8 mei 2013 op. Kijk op www.forwomeninscience.nl voor meer informatie en het aanvraagformulier.